cartcheckcloseemailfacebookinstagramlevel-1level-2level-3linkedinmailboxnavigatenextphoneplaneprevradiotwitter
szkolenie radiowe

ZCZC Jak czytać wiadomości z NAVTEX-a? NNNN

NAVTEX to automatyczny system przekazywania informacji dotyczących okoliczności żeglugi w określonym akwenie świata. Wiadomości dotyczą przede wszystkim ostrzeżeń nawigacyjnych i prognoz meteorologicznych, ale mogą również zawierać pilne informacje na temat bezpieczeństwa na morzu.

Chociaż system ten może wydawać się nieco archaiczny i nieintuicyjny w obsłudze, jego znajomość przydaje się jednak bardzo w codziennym funkcjonowaniu na morzu. Jak więc czytać wiadomości z systemu NAVTEX?

Każda grupa komunikatów z systemu rozpoczyna się wyrażeniem „ZCZC”. Po nim następuje seria czterech znaków. Pierwszy z nich symbolizuje stację, z której komunikat otrzymujemy. Cała kula ziemska podzielona jest na 21 obszarów geograficznych NAVAREA, z których z kolei każda dysponuje określoną liczbą stacji, oznaczonych kolejnymi literami w alfabecie. Literę przypisaną interesującej nas stacji powinniśmy sprawdzić w odpowiednich pomocach nawigacyjnych, a następnie podać ją podczas programowania naszego urządzenia NAVTEX. W najbliższym nam obszarze NAVAREA 1, obejmującym północny Atlantyk, Morze Północne oraz Bałtyk, możemy odbierać komunikaty z 23 stacji.

Drugim znakiem w serii czterech jest ten symbolizujący grupę tematyczną, do której zalicza się dana wiadomość. Spośród tych kilkunastu grup najważniejsze są z pewnością te trzy, których nie możemy nie odbierać, tj. A – ostrzeżenia nawigacyjne, B – ostrzeżenia meteorologiczne oraz D – informacje na temat akcji ratunkowych i ostrzeżenia przed piratami. Otrzymywanie wiadomości z pozostałych grup jest dobrowolne, z pewnością najbardziej przydatna spośród nich to ta oznaczona literą E, tzn. prognozy meteorologiczne.

Trzeci i czwarty znak w tym ciągu oznacza numer porządkowy wiadomości. Następnie komunikat zawiera informację o czasie nadania w formacie DDHHmm UTC MMM, gdzie „DD” to dzień miesiąca, „HH” godzina, „mm” minuta, a „MMM” to trzyliterowy skrót miesiąca w języku angielskim.

Po tym skrótowym zapisie najważniejszych parametrów następuje właściwa treść wiadomości. Komunikat zawsze kończy się ciągiem znaków „NNNN”.

Przyjrzyjmy się zatem przykładowej wiadomości z obszaru NAVAREA 1:

ZCZC SA14
140600 UTC AUG 18 
NAV. WARN. NO. 428 
EAST FRISIAN ISLANDS. SPIEKEROOG. 
'OTZUMER BALJE' LIGHTBUOY RELOCATED TO 53-49N 007-40E. 
NNNN

Komunikat ten został nadany ze stacji S, czyli z Hamburga. Grupa tematyczna to A, mamy więc do czynienia z ostrzeżeniem nawigacyjnym. Numer porządkowy to 14, a wiadomość została nadana o godzinie 0600 czasu UTC dnia 14 września 2018 roku.

Zachęcamy do przećwiczenia interpretacji wiadomości z systemu NAVTEX – aktualne komunikaty dostępne są na stronie internetowej http://www.frisnit.com/cgi-bin/navtex/view.cgi.

Mini koszyk

Brak produktów w koszyku.